Ийримдер жана секциялар

 

Ийримдер боюнча маалымат

2020–2021- окуу жылында мектепте тѳмѳндѳгү ийримдер иштейт: шахмат, «Күн желеси» – сүрѳт тартуу,  бий ийрими, комуз, теннис, волейбол, футбол.