Музей

Көкөбай Мамбеталиев атындагы орто мектебинин «Зоологиялык музейи» жөнүндө маалымат

Биология сабагын окутууда ар түрдүү канаттуулардан,айбанаттардан жасалган кептердин, курт-кумурскалардын коллекцияларынын эң чоң мааниси бар. Мына ушул маселенин зарылдыгын эске алып Социалисттик Эмгектин Баатыры, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Көкөбай Мамбеталиев мектепке 1961-жылдан баштап  музей уюштура баштаган, ал 1963-жылы “Зоологиялык музей” болуп түзүлгөн.  Музейде Кочкор өрөөнүндөгү сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн кебин көп аракеттер менен тирүүсүндөй катырып, жыйнаган.Учурда музейде 200дөн ашык экспонат бар. Бүгүнкү күндө музейди  Көкөбаев Нукан агай жетектеп, ата жолун улап келүүдө.1985-1990- жылдардын аралыгында музейлердин облустук, республикалык кароо сынактарына катышып, “Алдыңкы музей” наамына татыктуу болсо, 1989-жылы Ташкент шаарында өткөн конкурста союздук деңгээлдеги алдыңкы музейлердин катарына кирген жана  “ Зоологиялык мектеп музейи” деген наамды алып, паспорттоштурулган.2016-жылы  Германиялык табиятты коргоо уюмунун (НАБУнун) жардамы аркылуу багуудан картайып өлгөн  Багира аттуу илбирс менен музей экспонаттары дагы да толукталган.  Республикабыздын ар кайсы булуң- бурчунан мектеп окуучулары музейге экскурсияга келип турушат.

Музей

Музей

 

 

Музей

Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей Музей