Окуу-тарбиялык иштер

Окуу процессин уюштуруунун негизги максаты: 

Коомдо өз оордун  таба алган,  билимин пайдалана билген, дени сак билимдүү инсанды тарбиялоо, окуучунун өзүн-өзү өстүрүүгө билим алууда көздөгөн максатына жетүүсүнө көндүрүү;

 

 

 

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета