Сабактардын жүгүртмѳсү

                                Регламент

1-саат

900

945

5мин

2-саат

950

1035

15мин

3-саат

1050

1135

15мин

4-саат

1150

1235

5мин

5-саат

1240

1325

5мин

6-саат

1330

1415

Мектепте  окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн:  5.11.18 – 12.11.18;

Кышкы — 12 күн:  31.12.18 – 11.01.19;

Жазгы — 10 күн:   22.03.19-31.03.19.