Мектептин окуучуларынын кеңеши

Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Мектеп президенти- Табылдиева Астра

 

 

 

Мектептин окуучуларынын кеңеши 

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Иликешов Даут  

 

Мектептин окуучуларынын кеңеши  

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Рыскелди уулу Автандил

 

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Адилет кызы Асел

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы-  Арыкова Элдана

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Таалайбек кызы Гүлайым

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Данил кызы Ажар

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Бейшекеев Айдар

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Сүйүндүк уулу Даут

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Парламент мүчөсү, ыктыярчы- Эсенбек кызы Гүлжан

 

 

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета