Сотрудники

Орус тили адабияты жана англис тили усулдук бирикмеси Орус тили жана адабияты мугалими- Канатбек кызы Салтанат
Орус тили жана адабияты мугалими- Сагыналиева Элмира
Так илимдер усулдук бирикмеси Физика-Математика мугалими- Райымбек кызы Айчүрөк
Так илимдер усулдук бирикмеси Информатика мугалими-Жумалиева Касиет
Так илимдер усулдук бирикмеси Математика мугалими- Исмаилова Динара
Табигый илимдер мугалимдеринин усулдук бирикмеси Биология мугалими- Көкөбаев Жанат
Табигый илимдер мугалимдеринин усулдук бирикмеси География мугалими-Исакова Айсулуу
Табигый илимдер мугалимдеринин усулдук бирикмеси Биология мугалими- Асанканова Айнура
Башталгыч мектептердин мугалимдеринин усулдук бирикмеси Башталгыч класстын мугалими- Борбиева Рахат
Башталгыч мектептердин мугалимдеринин усулдук бирикмеси Башталгыч класстын мугалими- Токонова Лариса
1 / 212