ЖРТ боюнча маалымат

ЖРТ боюнча маалымат

2017-2018-жылы ЖРТдан 205 балл алган Нурланбек кызы Бегайым

ЖРТ боюнча маалымат

2018-2019-окуу жылында ЖРТ дан 195 балл алган Мелис кызы Айсулуу

ЖРТ боюнча маалымат

2019-2020-жылы ЖРТ дан 200 балл алган Надырбек кызы Кылымкан

ЖРТ боюнча маалымат